A- A A+

Laporan & Aktiviti EKSA

1. Gotong Royong Jabatan/Unit  - Hari Rabu Terakhir (Setiap bulan)
2. Gotong Royong Zon - Hari Jumaat Pertama (Setiap bulan)
3. Taklimat Pengenalan EKSA & Keselamatan Kebakaran - 6 Mac 2019
4. Pelancaran Earth Hour Politeknik Kota Kinabalu - 8 Mac 2019
5. Membaiki dan Menaik Taraf Nursery PKK - 16 Mac 2019
6. Earth Hour Politeknik Kota Kinabalu - 30 Mac 2019